Bar artificial 5000 m2 Sheshi Skënderbej Tiranë

Bar artificial 5000 m2 Sheshi Skënderbej Tiranë

Shtrimi dhe instalimi i tapetit artificial

Gjatësia e fijes së barit: 15 mm

Sipërfaqja: 5000 m2

Kohëzgjatja: 3 ditë pune