Category: Konsulencë dhe Projektim

Stafi jonë projekton, zbaton, ndërton dhe mirëmban ambjente sportive, kryesisht kalçeto. Duke përfshirë përgatitjen e terrenit, shtrimin e tapetit me bar artificial, konstruksionet metalike, mbulesën PVC, sistemin e ndriçimit.

Showing all 3 results

Përshëndetje! Keni pyetje?