Fushë futbolli Thumanë

Fushe futbolli me bar artificial 50 mm

Projekt i realizuar ne Thumanë