Ide dhe projekte per kalceto

Ideojmë dhe projektojmë kalçeto me materiale cilësore.

Puna jonë konsiston deri në përfundimin e të gjithë punimeve të kalçetos.

Tapet bari nga prodhuesit më prestigjoz në Turqi.

Tenda, mbulesa produkt nga Belgjika.

Sistem ndriçimi LED me prozhektor të prodhuar së fundmi.