Kalçeto e përfunduar

Kalçeto e përfunduar

Shtrim i barit artificial 50 mm

Rëra dhe rëra e gomës

Vijëzimet

Sistemi i ndriçimit me prozhektor LED 300W

Rrethimi dhe mbulimi me rrjetë i gjithë fushës