Kalceto shkolle ne Fushe Kruje

Fushe futbolli me bar artificial 35 mm.

Projekt i realizuar ne Fushe Kruje.