Vendosja e sistemit të ri të ndriçimit

Sistem Ndriçimi për Kalçeto

Llamba LED 300W