Vendosje e barit sintetik dhe rrethimi i fushës

Vendosje e barit sintetik dhe rrethimi i fushës
Shtrija e rërës së gomës