Zëvendësim i tapetit sintetik 55 mm

Zëvendësim Bari 55 mm

Shtrirja e rërës

Shtrirja e rërës së gomës

Vijëzimet

Testimi i cilësisë së fushës pas përfundimit të punimeve